Trädet

Fotograf: Ulf H Andersson
Ett ensamt träd, knotigt och fruset, vid en vägg på Skeppsholmen