Galaxen

Fotograf: Mats Nordin
Använde en diodslinga och svingade som en lasso.