Kanon

Fotograf: Ulf H Andersson
Försäsong på Stadshagen.