Ta det piano!

Fotograf: Mats Nordin
Insidan av pianot.