Hoppfulla skidor

Fotograf: Thomas Ullström
Uppdaterad version