Yggdrasils rest

Fotograf: Mats Nordin
Ville fånga döda trädets stam ifrån ett annorlunda perspektiv.