Blåsippor

Fotograf: Mats Nordin
Hittade äntligen några blåsippor straxt efter att snön hade försvunnit. Nu är våren på G!