Sommaren 2018

Fotograf: Ulf H Andersson
Sommaren 2018 var den varmaste och torraste som uppmätts. Denna bild är tagen vid Isbladskärret på Djurgården. Här brukar det normalt vara ett rikt fågelliv. Denna tidiga morgon i mitten av augusti syntes endast ett par apatiska tofsvipor och kadavret efter en häger i det uttorkade kärret.