Flyghistoria

Fotograf: Per-Erik Östling
Flygdag i Uppsala 2018-08-25. Parad av jetplan från förr till nu. JAS (längs ner i bilden), SK60, Viggen, Flygande Tunnan, Lansen och Draken.